Historien om PlanB

“Å føle entusiasme og begeistring av å utvikle noe nytt”

Næromsorgsarbeid og erfarte historier om ungdom som faller mellom tradisjonell psykiatrisk oppfølging og barnevernfaglig hjelp, samt ønske om å skape noe – dette var grunnmuren da Cecilie og Hanne startet byggingen av PlanB høsten 2005.

Vi valgte å bygge i bredden, og så etter både erfaring, formell utdanning og noe unikt ved de vi skulle knytte til oss. I tillegg til å være modige nok til å være et supplement til de bestående offentlige tjenestene, måtte fagpersonene i PlanB føle entusiasme og begeistring av å utvikle noe nytt. Hvert eneste nye oppdrag ble feiret med popcorn og champagnebrus.

Da vi kunne flytte inn i «PlanB-huset» begynte videreutviklingen av tjenestene våre. Vi hadde nå gjennomgått mange evalueringer med både oppdragsgivere, barn og foreldre, og våre fingeravtrykk ble stadig tydeligere. Vi ville fortsette å bygge i bredden. Det var viktig for oss at familier ikke måtte tilpasse seg PlanB, men at PlanB tilpasser seg familiens egenart og kultur, problematikk og ressurser.
Raushet og ydmykhet har fått stor plass hos oss. Dette har gitt praktiske utslag i form av stadige kompetansehevingsprosjekter, utpreget lagånd og penger og tid som legges tilbake i tiltakene vi gjennomfører.

I dag står huset støtt, og PlanB leverer tjenester til offentlige og private kunder over hele Østlandet. Vi feirer fremdeles med popcorn og champagnebrus, og det er alltid full aktivitet i de ulike teamene. Våre egne holdninger og de personene vi har vært heldige å møte underveis tror vi er grunnen til det. Det er mye kraft og motivasjon hos menneskene i PlanB – og kombinert med faglig anerkjente metoder og verktøy står vi rustet for store oppdrag.

 


Historien om PlanB2